bon sai
danh từ
1.ぼんさい 「盆栽」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỒNボン
TÀI,TẢIサイ