bồn trồng cây
danh từ
1.プランター​​

Thảo luận, đóng góp