bóng bảy
tính từ
1.つやつや 「艶々」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bóng bảy

1. Da mặt sáng bóng
つやつやした顔色

Kanji liên quan

DIỄMエン
KÉP