bồng bế
1.だく 「抱く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÃOホウ