bóng chày
danh từ
1.やきゅう 「野球」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ヤ、ショ
CẦUキュウ