bóng chuyền
danh từ
1.バレーボール​​
2.バレーボール​​

Thảo luận, đóng góp