bóng đá kiểu Mỹ
câu, diễn đạt
1.アメフト​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bóng đá kiểu Mỹ

1. sân thi đấu bóng đá
アメフト競技場
2. Bóng bầu dục và bóng đá, anh thích chơi loại nào hơn?
あなたはラグビー派?それともアメフト派?