bóng đá Mỹ
danh từ
1.フットボール​​

Thảo luận, đóng góp