bóng dáng
1.かげ 「影」​​
2.シルエット​​
3.シルエット​​
4.すがた 「姿」​​
danh từ
5.おもかげ 「面影」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bóng dáng

1. bóng dáng của vẻ đẹp năm xưa
(人)の昔の美しさの面影
2. bạn có thể nhìn thấy bóng của cô ấy qua cửa sổ
彼女のシルエットがその窓に見えるだろう

Kanji liên quan

DIỆNメン、ベン
ẢNHエイ