bóng điện
danh từ
1.でんきのたま 「電気の球」 [ĐIỆN KHÍ CẦU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỆNデン
KHÍキ、ケ
CẦUキュウ