bóng điện tử
1.でんしかん 「電子管」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
ĐIỆNデン
QUẢNカン