bông gòn
1.だっしめん 「脱脂綿」​​
2.わた 「綿」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MIÊNメン
CHI
THOÁTダツ