bóng hình
danh từ
1.かげ 「影」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ẢNHエイ