bóng hồng
danh từ
1.かじん 「佳人」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
GIAI