bóng lộn
1.こうきある 「光輝ある」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HUY
QUANGコウ