bóng ngoài sân
danh từ
1.アウトオブプレー​​

Thảo luận, đóng góp