bóng trăng
1.つきかげ 「月影」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGUYỆTゲツ、ガツ
ẢNHエイ