bóng trong sân
danh từ
1.インプレー​​

Thảo luận, đóng góp