bột aspirin
danh từ
1.アスピリンスノー​​

Thảo luận, đóng góp