bột đậu
1.まめのこ 「豆の粉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẬUトウ、ズ
PHẤNフン、デシメートル