bớt đi
động từ
1.へらす 「減らす」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢMゲン