bớt giá hàng xấu
1.げんかわりびき 「原価割引」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẪNイン
NGUYÊNゲン
GIÁカ、ケ
CÁTカツ