bọt khí
danh từ
1.エアポケット​​
2.きほう 「気泡」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHAO,BÀOホウ
KHÍキ、ケ