bột mài
1.とのこ 「砥の粉」 [CHỈ PHẤN]​​
danh từ
2.クレンザー​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẤNフン、デシメートル
CHỈ