bột mài
danh từ
1.クレンザー​​
2.とのこ 「砥の粉」 [CHỈ PHẤN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẤNフン、デシメートル
CHỈ