bột mỳ
danh từ
1.こな 「粉」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bột mỳ

1. thứ được làm từ bột mỳ
粉から作られたもの

Kanji liên quan

PHẤNフン、デシメートル