bột phấn
danh từ
1.パウダー​​
2.パウダー​​

Thảo luận, đóng góp