bột phấn
1.パウダー​​
danh từ
2.パウダー​​

Thảo luận, đóng góp