bột phấn dùng rắc lên chỗ rôm sẩy
1.てんかふん 「天花粉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
HOAカ、ケ
PHẤNフン、デシメートル