bột thạch cao
câu, diễn đạt
1.ギプス​​

Thảo luận, đóng góp