bột xay vụn
1.きりこ 「切り粉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ、サイ
PHẤNフン、デシメートル