British Borneo
danh từ
1.イギリスりょうボルネオ 「イギリス領ボルネオ」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ British Borneo

1. Nước Borneo thuộc địa Anh cũ
旧イギリス領ボルネオ
2. Sản vật chủ yếu của British Borneo là các sản phẩm thô như dầu thô, cao su sống và gỗ
イギリス領ボルネオの主要産物は石油,生ゴム,木材などの第一次生産物で ある

Kanji liên quan

LÃNH,LĨNHリョウ