bụ
1.こえる 「肥える」​​
2.ひいく 「肥育」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÌ
DỤCイク