bù lỗ
1.ほしょう 「補償」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỔ
THƯỞNGショウ