bù nhìn rơm
1.こうじん 「稿人」 [CẢO NHÂN]​​
danh từ
2.きょうじん 「稿人」 [CẢO NHÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
CẢOコウ