bú thợ rèn
1.かじはんま 「鍛冶ハンマ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐOÀN,ĐOÁNタン