bữa ăn chiều
danh từ
1.ゆうめし 「夕飯」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊCHセキ
PHẠNハン