bữa ăn đặc biệt
câu, diễn đạt
1.ていしょく 「定食」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỊNHテイ、ジョウ
THỰCショク、ジキ