bữa ăn giữa trưa
câu, diễn đạt
1.ちゅうはん 「中飯」 [TRUNG PHẠN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
PHẠNハン