bữa ăn kiêng
danh từ
1.ダイエット​​

Thảo luận, đóng góp