bữa ăn qua loa
câu, diễn đạt
1.おべんとう 「お弁当」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ
BIỆN,BIỀNベン、ヘン