bữa ăn thịt nướng ngoài trời
câu, diễn đạt
1.バーベキュー​​

Thảo luận, đóng góp