bữa chiều
1.ゆうしょく 「夕食」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊCHセキ
THỰCショク、ジキ