bữa cơm ở trường
câu, diễn đạt
1.きゅうしょく 「給食」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẤPキュウ
THỰCショク、ジキ