bữa hôm trước
1.きのう 「昨日」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬTニチ、ジツ
TẠCサク