bữa nọ
1.あるひ 「ある日」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬTニチ、ジツ