bữa sáng
1.あさごはん 「朝御飯」​​
danh từ
2.あさごはん 「朝ご飯」​​
3.あさはん 「朝飯」 [TRIỀU PHẠN]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bữa sáng

1. bữa sáng nay, cậu ăn gì đấy
朝食(朝ご飯)は何でしたか
2. ăn sáng qua loa, qua quít
朝飯をかき込む
3. đáng lẽ, cậu nên ăn một chút gì đó, ít ra là bữa sáng
朝御飯くらい食べていけばいいのに。
4. Tina, bữa sáng nay, cậu ăn gì ?
ティナ、今日の朝御飯は何だったのかしら?

Kanji liên quan

PHẠNハン
TRIỀU,TRIÊUチョウ
NGỰギョ、ゴ