bữa tiệc hội bạn cũ
câu, diễn đạt
1.こんしんかい 「懇親会」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
THÂNシン
KHẨNコン