bức ảnh
danh từ
1.ピクチャー​​
2.フォト​​

Thảo luận, đóng góp