bức chân dung
danh từ
1.しょうぞうが 「肖像画」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌA,HOẠCHガ、カク、エ、カイ
TƯỢNGゾウ
TIÊUショウ