bức điện mừng
1.しゅくでん 「祝電」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÚCシュク、シュウ
ĐIỆNデン