bức hình nhỏ
câu, diễn đạt
1.すんぴょう 「寸評」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỐNスン
BÌNHヒョウ